TR.2023-043

Zelfstandigheid

Het leren binnen het montessorionderwijs vraagt om een flinke dosis zelfstandigheid. Dit is iets wat we de jongste kinderen al vroeg bijbrengen, en dit leerproces loopt door tot in groep 8.

Uitgestelde aandacht

Wij leren onze leerlingen al vroeg om zelfstandig te worden. Dit begint bij de kleuters: de kinderen komen binnen, wassen hun handen, stoffen hun tafel en pakken zelfstandig een werkje. Daarnaast vraagt het werken in heterogene groepen om zelfstandigheid. De kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, en weten wat ze moeten doen tot het moment dat de leid(st)er er is om te helpen.

Controle van de fout

Veel van de materialen op montessorischool De Trinoom worden zelfstandig gebruikt door de leerlingen. Het materiaal zelf laat zien wat de opdracht is en op welke manieren het kind een ‘bewijswerkje’ kan maken waarmee het laat zien dat het leerdoel behaald is. Het controleren van het werk gebeurt door de leid(st)er of andere kinderen, maar ook door het kind zelf. Deze controle op het eigen proces en inzicht in de verbeterpunten zorgen voor meer betrokkenheid en intrinsieke motivatie.

Ontdekker-verkenner-wetenschapper

Volgens onze visie op montessorionderwijs ontwikkelt ieder kind zich in een aantal opeenvolgende fasen. In iedere fase doorloopt je kind een groei in zelfstandigheid. In de fase van de ontdekker gaan kinderen bewust indrukken opdoen en willen ze zelfstandig handelen. Als verkenner zijn ze in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis, en kiezen ze veelal zelf het onderwerp waarover ze meer willen leren. De oudste kinderen leren als wetenschapper zelfstandig te reflecteren en te kijken vanuit ‘een derde persoon’.