TR.2023-029

Visie

Montessorischool De Trinoom is een open en veilige school, waar eigentijds montessorionderwijs wordt gegeven met aandacht voor het individu. Montessorionderwijs betekent dat er, naast de groepsprocessen die plaatsvinden in de heterogene (gemengde) groepen, veel aandacht is voor individueel onderwijs. “Help mij het zelf te doen”, zo vatten wij de kern van ons onderwijs samen.

Respect voor eigenheid

Wij hebben respect voor en gaan uit van de eigenheid van ieder kind. Elk kind heeft een eigen temperament, talent en tempo, dat zich uit in de wijze waarop het omgaat met groepsgenoten, volwassenen en de omgeving. Ook zien wij verschil in de wijze waarop kinderen hun werk inrichten. We hebben oog voor de individuele verschillen in werkkeuze, werkduur, werktempo, de aanpak van het werk, de reflectie op het werk en het samenwerken.

Vrijheid in gebondenheid

Voor ons onderwijs betekent het dat wij het kind de vrijheid bieden die hij of zij nodig heeft om zich volgens eigen patroon en aard te kunnen ontwikkelen. Er bestaat een soepel evenwicht tussen de vrijheid die het kind krijgt en een systeem van vaste regels, samengevat als ‘vrijheid in gebondenheid’, waarin de leerkracht voortdurend afweegt en keuzes maakt ten aanzien van de mate van vrijheid en de mate van steun door kaders. De vrijheid in combinatie met zelfstandigheid zorgt dat een kind verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling.