TR.2023-046

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de kinderen van de school. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen door andere kinderen gekozen worden om deel te nemen aan de raad.

De leerlingenraad bespreekt wat de leerlingen goed vinden gaan en wat er veranderd kan worden op school. Ze bespreken dit met de kinderen in hun eigen klas en dragen verschillende punten aan in de vergadering van de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van twee leerkrachten.