TR.2023-012

Een goede plek voor je kind

Ben je op zoek naar een basisschool voor jouw kind(eren)? Montessorischool De Trinoom nodigt je van harte uit om kennis te maken met ons onderwijs. Ouders typeren ons als een warme, fijne school, waar veel rust heerst. Zij kiezen bewust voor onze montessoriaanpak. Op onze school zien we jouw kind als individu, dat we volgen en stimuleren in zijn ontwikkeling.

Montessorionderwijs

Op montessorischool De Trinoom ontwikkelen leerlingen zich op eigen wijze en in hun eigen tempo. De landelijk gestelde onderwijsdoelen zijn daarbij onze leidraad. Het montessorionderwijs werkt met groepen leerlingen van verschillende leeftijden in een klas. Dit stimuleert de sociale ontwikkeling (samen spelen, samen leren en samen werken) en biedt de mogelijkheid om meer te variëren in het aanbod en de snelheid waarin de lesstof doorlopen wordt.

Help mij het zelf te doen

Het onderwijs op onze school wordt samengevat in de uitspraak “Help mij het zelf te doen.” Door de juiste lesmaterialen en leeromgeving aan te bieden doorlopen kinderen hun eigen proces en zien ze waar ze zichzelf kunnen verbeteren. De leid(st)ers observeren hun vorderingen en helpen waar nodig, op een manier die bij hen past, om het zelf te doen. Zo groeit hun zelfvertrouwen.

Als ons onderwijssysteem en onze manier van lesgeven jou aanspreken, dan nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsgesprek.