TR.2023-048

Montessori

Maria Montessori ging in haar onderwijs vooral uit van de montessorimaterialen. Op montessorischool De Trinoom worden deze materialen aangevuld met hedendaagse materialen, thema’s en methoden. Hierbij zullen wij altijd het kind volgen en niet de methode.

Ontwikkelingsfasen

In een montessoriklas zitten drie leeftijden bij elkaar. Wij werken met drie ontwikkelingsfasen: onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw (groep 6-7-8). Tijdens het doorlopen van deze fasen ontwikkelt je kind zich, ook weer door het zelf te doen, achtereenvolgens van ontdekker naar verkenner naar wetenschapper.

Jouw kind is binnen deze bouwen altijd eerst jongste, dan middelste (iemand die kan helpen of geholpen kan worden) en vervolgens oudste (iemand die hulp biedt en een voorbeeld voor de klas is). Dit is goed voor een harmonieuze ontwikkeling en een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar je kind weer start als jongste.

Intrinsieke motivatie

Op montessorischool De Trinoom willen wij de kinderen inzicht geven in de verworven kennis en vaardigheden. Dit begint met het stellen van een doel, samen met het kind. Wat wil je kind de aankomende periode leren? Uiteindelijk kan het kind een bewijs leveren om te laten zien dat het doel behaald is. Door deze manier van werken versterken we de intrinsieke motivatie om te leren. Ook worden de kinderen zo eigenaar van hun eigen leerproces.

Rondes lopen

Door grote en kleine rondes door de groep te lopen monitort de leid(st)er de leerprocessen en -resultaten. Er wordt gerichte instructie gegeven, vragen worden beantwoord of er wordt geobserveerd.

Modern montessorionderwijs

Om onze leerlingen zo breed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, laten wij ze kennismaken en werken met moderne digitale middelen. Passend bij hun leeftijd verwerken ze de lesstof deels met middelen zoals digiborden, chromebooks en iPads. Wij zoeken hierin naar een goede balans, want handelend werken volgens de montessorimethode blijft altijd een belangrijk deel van ons onderwijs.

Zorg voor de omgeving

In het montessorionderwijs is ‘zorg voor de omgeving’ een belangrijk begrip. Kinderen dragen zorg en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk, voor anderen en hun werk en voor de omgeving. Iedere schooldag hebben ze bijvoorbeeld een huishoudelijke taak in de klas. Dit kan zijn het op orde brengen van de materialen in de kasten, kleedjes kloppen of het aanrecht schoonmaken. Op deze manier dragen montessorischolen al jaren bij aan goed burgerschapsonderwijs en maatschappelijke bewustwording.