TR.2023-055

Ziek melden

Is je kind ziek? Laat het ons op tijd weten.

Kinderopvang

Wij vragen je ziekmeldingen voor 8.00 uur aan ons door te geven via de app Parro.

Basisonderwijs

Wij vragen je ziekmeldingen te doen via Parro. Je kunt dit ook tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling aan ons doorgeven, of telefonisch op nummer (079) 343 17 33. Indien onduidelijk is waarom jouw kind niet op school is, wordt er contact met je opgenomen.

Doorgeven van bezoek aan arts of specialist
Een bezoek aan een specialist onder schooltijd geef je aan het begin van de dag door via Parro. Je kunt ook een briefje meegeven aan je kind of ons telefonisch of via e-mail op de hoogte brengen.

Onder schooltijd worden kinderen niet alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als een doktersbezoek toch midden onder schooltijd valt, wil je jouw kind dan zelf van school komen halen?

Verzoek tot verlof
Verzoeken voor extra verlof dien je schriftelijk of per e-mail te richten aan de directie. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directie en administratie.