TR.2023-015

Samenwerken

Het montessorionderwijs plaatst leerlingen van meerdere leeftijden in een groep bij elkaar, zodat zij van elkaar leren, elkaar helpen en met elkaar samenwerken. Zo bereiden we ze goed voor op een fijne plek in de maatschappij, als sociale en betrokken wereldburgers.

Heterogene groepen

Onze leerlingen zitten in heterogene groepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zitten. Heterogene groepen stimuleren samenwerking. Zo werkt een kind uit groep 7 dat meer aankan binnen een ontwikkelingsgebied bijvoorbeeld samen met kinderen uit groep 8, en andersom. Werken op kleedjes op de grond en samen aan een groepstafel zitten bevorderen interactie en samenwerken. Samen spelen, samen leren en samen werken vinden een natuurlijke plek binnen de heterogene groepen.

Voorbereide omgeving

Een goed doordachte voorbereide omgeving (VO) is essentieel binnen het montessorionderwijs. Een goede VO is overzichtelijk, prikkelarm, huiselijk en zet aan tot samenwerken. De omgeving helpt bij het afnemen van afhankelijkheid en de groei van zelfstandigheid. De VO wordt doorgetrokken door de hele school, denk bijvoorbeeld aan groepsruimtes of nisjes waar de kinderen samen ontdekken en leren.

Montessorimateriaal

Montessorimateriaal nodigt uit tot samenwerken: een jongste kleuter begint de blokken van de roze toren lukraak op elkaar te stapelen. De oudste kleuter die dit ziet, leert het kind dat je steviger bouwt door de grote blokken onderop te plaatsen, of voegt nieuwe materialen zoals gekleurde cilinders toe aan het bouwwerk. De oudste kleuter doet op zijn beurt ervaring op met sociale interactie, kennisoverdracht en verantwoordelijkheid.