Help mij het zelf te doen

Op montessorischool De Trinoom ontwikkelen kinderen zich op hun eigen manier, waarbij ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De groepsleid(st)ers hebben een ondersteunende rol en begeleiden de kinderen naar zelfstandigheid door ze te helpen het zelf te doen.

Modern montessorionderwijs

Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat elk kind uniek is. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, mogelijkheden, interesses en leerstijlen. Dat montessorionderwijs en moderne (digitale) middelen goed samengaan, laten wij dagelijks zien in de praktijk.

TR.2023-047

Montessorionderwijs

Het montessorionderwijs werkt met groepen leerlingen van verschillende leeftijden in een klas. Dit stimuleert de sociale ontwikkeling (samen spelen, samen leren en samen werken) en biedt de mogelijkheid om meer te variëren in het aanbod en de snelheid waarin de lesstof doorlopen wordt.

Mijn kinderen kunnen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid helemaal kwijt, ze ontdekken zichzelf en de wereld, en nog belangrijker: ze genieten en gaan met plezier naar school. Ik ben tot op de dag van vandaag enorm blij met onze keuze voor De Trinoom.

Annemieke

Voor ons is De Trinoom een basisschool waar onze kinderen zich vrijer ontwikkelen en ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Het is gewoon een fijne school!

Avi en Niki

Wij hebben bewust gekozen voor een montessorischool. In een rustige en gestructureerde omgeving mogen kinderen individueel of in kleine groepjes werken. Als ouders worden wij wekelijks digitaal geïnformeerd over de dagelijkse activiteiten. Het kind staat centraal!

Nathalie

Omdat de school niet te groot is, voel je je als ouder gezien en gehoord. De communicatie binnen de school is dan ook zeer persoonlijk en dat waardeer ik enorm.

Remco

De bredeschoolactiviteiten die De Trinoom na schooltijd aanbiedt, zoals fotografie en dans, zijn een waardevolle aanvulling op het onderwijsprogramma. Alle leerlingen krijgen de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hun interesses te verkennen en zich bezig te houden met verschillende aspecten van het leren buiten het klaslokaal.

Bekijk alle ervaringen
TR.2023-069