Ouderbetrokkenheid

U als ouder kent uw kind het beste en wij zien ouders echt als partner. Samen maken we een plan voor de toekomst en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. We bespreken samen de ontwikkeling van uw kind en vinden een laagdrempelig contact belangrijk.

Gesprek met ouder en kind

Wij starten elk schooljaar met een ouder-kindgesprek en stellen gezamenlijk doelen vast. Wat wil uw kind dit jaar bereiken en waar wil hij beter in worden? Tijdens dit gesprek wordt voor u als ouder ook duidelijk wat uw rol in het bereiken van deze doelen kan zijn.

Elkaar ontmoeten

Ouders zijn bij onze school vertegenwoordigd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen ouders elkaar ontmoeten in de ouderkamer. Elke woensdagochtend is er gelegenheid om een leuke workshop te volgen of een informatieve bijeenkomst bij te wonen. Die kan bijvoorbeeld gaan over het montessorionderwijs en de materialen, over Cito-toetsen of over bepaalde opvoedvragen.

Snel naar