Ouderbetrokkenheid

U als ouder kent uw kind het beste en wij zien ouders echt als partner. Samen maken we een plan voor de toekomst en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. We bespreken samen de ontwikkeling van uw kind en vinden een laagdrempelig contact belangrijk.

 

Gesprek met ouder en kind

 

Wij starten elk schooljaar met een ouder-kindgesprek en stellen gezamenlijk doelen vast. Wat wil uw kind dit jaar bereiken en waar wil hij beter in worden? Tijdens dit gesprek wordt voor u als ouder ook duidelijk wat uw rol in het bereiken van deze doelen kan zijn.
 

 

Snel naar