Modern montessorionderwijs

Maria Montessori ging in haar onderwijs vooral uit van de montessorimaterialen. Op de Trinoom worden deze materialen aangevuld met hedendaagse thema's en methoden. Hierbij zullen wij altijd het kind volgen en niet de methode. Er wordt bij ons veel individueel aangeboden en de kinderen gaan zelfstandig aan het werk. Op deze manier wordt uw kind niet geremd in zijn ontwikkeling. Natuurlijk is de leidster er om grenzen aan te geven aan de vrijheid. Zoals Marie Montessori zei; ''vrijheid in gebondenheid"

Heterogene groepen i.p.v. jaargroepen
In een montessoriklas zitten drie leeftijden met elkaar in een klas. Wij werken met de drie fasen onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw (groep 6-7-8). Uw kind ontwikkeld zich van ontdekker naar verkenner.
Uw kind is binnen deze bouwen altijd eerst jongste, dan middelste (iemand die kan helpen of geholpen kan worden) en vervolgens oudste (iemand die hulp biedt en het voorbeeld van de klas is). Dit is goed voor een harmonieuze ontwikkeling en een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar uw kind weer start als jongste.

Intrinsieke motivatie
Op de Trinoom willen wij de kinderen inzicht geven in de verworven kennis en vaardigheden. Dit begint met het stellen van een doel, samen met het kind. Wat wil uw kind de aankomende periode leren. Uiteindelijk kan het kind een bewijs leveren om te laten zien dat het doel behaald is. Door deze manier van werken versterken we de intrinsieke motivatie. Ook worden de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Snel naar