Een Veilige omgeving

Veiligheid is heel belangrijk, voor uw kind en voor u als ouder. Wij zorgen voor een veilige pedagogisch klimaat. Spelenderwijs leren wij kinderen zich sterk te maken in de sociale omgang. Ze leren samen te werken, samen te kunnen spelen en samen problemen op te lossen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij werken met een methode waarmee we alle kinderen lessen sociaal-emotionele ontwikkeling aanbieden. Uw kind leert tijdens deze lessen alles over waarden en normen en emotionele ontwikkeling. In elke klas hangen positief opgestelde gedragsregels waaraan iedereen zich houdt.

Veiligheidsplan 2021-2022

Snel naar