Een goede school kiezen

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind(eren)? Montessorischool De Trinoom heet u van harte welkom om kennis te maken met ons onderwijs. Ouders typeren ons als een warme, fijne school, waar veel rust heerst. Zij kiezen bewust voor onze montessoriaanpak. Op onze school kijken wij naar ieder kind individueel en volgen en stimuleren uw kind in zijn ontwikkeling.

Montessorionderwijs

Het onderwijs wordt op onze school samengevat in de uitspraak “Help mij het zelf te doen.” Wij hebben oog voor de talenten van uw kind, volgen zijn natuurlijke zelfontplooiing en stimuleren het op een positieve manier. Wij spelen hierop in door de juiste materialen en omgeving aan te bieden. Het montessorionderwijs gaat daarin met zijn tijd mee.
Als ons onderwijssysteem en onze manier van lesgeven u aanspreken, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Snel naar