Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?
 

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.
 

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen te doen via de Parro app. U kunt dit ook tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven op nummer (079) 343 17 33. 
Indien onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, wordt er contact met u opgenomen.

Doorgeven van bezoek aan arts of specialist.
Bij een bezoek aan een specialist onder schooltijd kunt u een briefje aan het begin van de dag meegeven aan uw kind of ons op de hoogte brengen via de telefoon of e-mail.
Onder schooltijd worden in principe geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als een doktersbezoek toch midden onder schooltijd valt, wilt u  uw kind dan zelf van school komen halen?

Verzoek tot verlof .
Verzoeken voor extra verlof dient u schriftelijk te richten aan de directie. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directie en administratie en is te downloaden via: bijzonder verlof leerlingen
 

Snel naar