Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?
 

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.
 

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen te doen via de Parro app. U kunt dit ook tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven op nummer (079) 343 17 33. Of per e-mail: absentie.trinoom@opoz.nl. Graag de naam en klas van uw kind vermelden. Deze  mailbox wordt iedere ochtend bekeken.

Indien onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, wordt er contact met u opgenomen.

Doorgeven van bezoek aan arts of specialist.
Bij een bezoek aan een specialist onder schooltijd kunt u een briefje aan het begin van de dag meegeven aan uw kind of ons op de hoogte brengen via de telefoon of e-mail.
Onder schooltijd worden in principe geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als een doktersbezoek toch midden onder schooltijd valt, wilt u  uw kind dan zelf van school komen halen?

Verzoek tot verlof .
Verzoeken voor extra verlof dient u schriftelijk te richten aan de directie. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directie en administratie en is te downloaden via: bijzonder verlof leerlingen
 

Snel naar