Ouderraad

De Trinoom heeft een actieve ouderraad. Deze ouders helpen met het organiseren van diverse activiteiten hier op school.

Hulpouders

Heeft u interesse om meer betrokken te zijn op school? De ouderraad is altijd altijd op zoek naar nieuwe hulpouders. Ongeveer 1x per maand zijn er vergaderingen op school, dan worden de activiteiten vastgelegd en geëvalueerd. Tijdens de activiteiten zijn er vaak hulpouders nodig. U kunt zelf aangeven bij welke activiteit(en) en hoe vaak u wilt helpen. U kunt ook hulpouder zijn op oproepbasis. Als wij een activiteit organiseren en we komen hulp te kort dat we contact met u opnemen met de vraag om te helpen. De ouderraad en de kinderen zijn u daarvoor dankbaar. U kunt zicht aanmelden via ouderraad@montessoridetrinoom.nl

Ouderbijdrage

Om te zorgen dat ook de activiteiten voor alle kinderen een feest worden, vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor een volledig schooljaar is dit € 30,-. Leerlingen die later in het schooljaar binnenkomen, betalen uiteraard minder.
Tevens vragen wij u om een overblijfbijdrage van € 12,50 voor een volledig schooljaar.

Snel naar