Medezeggenschapsraad

De actieve medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergelding en een personeelsgeleding.

Beleid

De leden van deze MR houden zich bezig met talloze beleidszaken waar de school mee te maken heeft. Dat kunnen bestuursvoorstellen zijn, voorstellen van de directie, of nieuwe ontwikkelingen in en rond de school. Soms hebben zij adviesrecht, soms instemmingsrecht.
 

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar, dus als u geïnteresseerd bent om eens een bijeenkomst bij te wonen bent u van harte welkom. De vergaderdata zijn:

  • 12 septemer 2023
  • 24 oktober 2023
  • 12 december 2023 (reserve)
  • 30 januari 2024
  • 26 maart 2024
  • 4 juni 2024
  • 2 juli 2024

Leden

De raad is dit jaar bijna geheel vernieuwd. Het is een enthousiaste groep van bestaande uit drie ouders en drie teamleden. De leden zijn:


Ouders
Eric Malta (secretaris/notulist)
Nadia Veneman (afgevaardigde GMR)
Remco de Vos

Teamleden
Astrid Otter (voorzitter)
Diane de Koster (penningmeester)
Fleur van der Burg

Jaarverslag
Jaarverslag MR 2022-2023

Snel naar