Medezeggenschapsraad

 

 

De actieve medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergelding en een personeelsgeleding.

 

 

Beleid

De leden van deze MR houden zich bezig met talloze beleidszaken waar de school mee te maken heeft. Dat kunnen bestuursvoorstellen zijn, voorstellen van de directie, of nieuwe ontwikkelingen in en rond de school. Soms hebben zij adviesrecht, soms instemmingsrecht.
 

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar, dus als u geïnteresseerd bent om eens een bijeenkomst bij te wonen bent u van harte welkom. De vergaderdata zullen in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
 

Leden

De raad is dit jaar bijna geheel vernieuwd. Het is een enthousiaste groep van bestaande uit drie ouders en drie teamleden. De leden zijn:


Ouders
Scarlet Sontiko
Eric Malta
Nadia Veneman

Teamleden
Patricia van den Bos (afgevaardigde GMR)
Diane de Koster
Astrid Otter

Snel naar