Medezeggenschapsraad

De actieve medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergelding en een personeelsgeleding.

Beleid

De leden van deze MR houden zich bezig met talloze beleidszaken waar de school mee te maken heeft. Dat kunnen bestuursvoorstellen zijn, voorstellen van de directie, of nieuwe ontwikkelingen in en rond de school. Soms hebben zij adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar, dus als u geïnteresseerd bent om eens een bijeenkomst bij te wonen bent u van harte welkom. De vergaderdata zullen in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

Leden

De raad is dit jaar bijna geheel vernieuwd. Het is een enthousiaste groep van bestaande uit drie ouders en drie teamleden. De leden zijn:

Ouders

Arjan Reniers
Eric Malta
Scarlet Grinate-Sontiko

Teamleden
Patricia van den Bos
Lisette Coster
Tessa Jongkamp (vertegenwoordiger bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Snel naar