Informatie over de Montessori onderbouw

Montessori onderbouw bestaat uit twee groepen:

  • 1/ 2 A Diane de Koster       d.dekoster@opoz.nl            (ma t/m wo)
              Merel Tettero            m.leevendig@opoz.nl         (do en vr)
  • 1/ 2 B Fleur v/d Burg          f.vanderburg@opoz.nl         (ma en di)
              Patricia v/d Bos        p.vandenbos@opoz.nl        (wo t/m vr)

Binnenkomst
De deuren gaan open om 8.15 uur. Tussen 8.15 en 8.30 uur komen de kinderen binnen. Zij ruimen zelf hun jas en tas op.
De leidster staat dan bij de lokaaldeur. De ouders nemen afscheid op de gang. Wij vragen de ouders om niet te zwaaien bij het raam.
Daarna begroeten het kind en de leidster elkaar. Doormiddel van een hand of high five. Het kind gaat de klas, wast zijn/haar handen en maakt zijn/haar tafel schoon, verzorgt zijn/ haar plantje en pakt een werkje.

Zelfredzaamheid
Het past bij de montessoriopvoeding als de kinderen zelf hun jas en tas opruimen. Het is fijn als de kinderen zelf hun jas en schoenen aan en uit kunnen doen. Met andere woorden, laat het kind verantwoordelijk zijn voor wat het aankan.

Eten en drinken
In de ochtend eten de kinderen meegebracht fruit (of een koekje) en drinken ze uit een beker (allen graag voorzien van naam). Liever geen drinkpakjes.
Als het mogelijk is graag het eten voor de 2 eetmomenten in aparte bakjes. Dit om te voorkomen dat de kinderen alles tegelijk opeten.
Voor de lunch nemen de kinderen (op de lange dagen) brood en drinken mee.

Gymnastiek
Op maandag (onderbouw B) of dinsdag (onderbouw A) hebben de kinderen gym van de vakleerkracht in de grote gymzaal boven. Het is fijn als de kinderen op die dag makkelijk zittende kleding aan hebben.

Op de andere dagen hebben we regelmatig een spelles en/of een klim- en klauterles in het speellokaal.
De kinderen doen dan alleen hun vesten en truien uit en hun gymschoenen aan. Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de gymschoenen zetten.
De gymschoenen blijven op school.

Naar huis
Als de school is afgelopen, loopt de groep met de leidster naar buiten.
De ouders/verzorgers wachten buiten op het schoolplein. Als de kinderen hun ouder/verzorger zien, wijzen zij die aan de leidster en nemen zij afscheid van de leidster.
Mocht u met vragen zitten of iets willen vertellen, mail of bel gerust naar de leidster of loop naar de leidster toe wanneer alle kinderen zijn opgehaald.

Kijken in de klas
Als u een keer wilt komen kijken hoe uw kind werkt, dan bent u van harte welkom tijdens de open ochtenden in de groep van 8.30 uur tot 09.00 uur.
Deze ochtenden worden aangekondigd in Parro.

Hulp in de klas/ tijdens buitenactiviteiten
Als u een keer wilt komen helpen in de klas tijdens activiteiten, als kruidnoten bakken, knutselen of mee naar de kinderboerderij, dan kunt u zich opgeven via Parro.
We stellen het op prijs als iedere ouder tenminste één keer per schooljaar komt/ kan helpen. Sommige activiteiten kunnen zonder voldoende ouderhulp niet doorgaan.

Parro
Via de administratie krijgt u inloggegevens om in te loggen binnen Parro.
Daarin staat allerlei informatie over de klas. Bijvoorbeeld foto’s van kinderen tijdens een werkles, een bezoek in de klas, inschrijven oudergesprekken of hulp in de klas.

Bijzonderheden
Heeft u bijzonderheden te melden over uw kind? Wordt uw kind bijvoorbeeld door iemand anders opgehaald, gaat hij/ zij naar de BSO of moet hij/ zij naar de dokter, dan stellen wij het op prijs als u dit doorgeeft in Parro, zodat we dat niet kunnen vergeten.
Is uw kind ziek? Meldt uw kind af in Parro. Dit graag vóór 8.30 uur.

Plantje in de klas
Wilt u een plantje (geen cactus) meegeven aan uw kind? Wij leren het kind zorg voor zijn omgeving en de natuur te dragen. Het kind verzorgt zelf het plantje in de klas.

Letters en cijfers schrijven
Kinderen willen leren hun eigen naam te schrijven. Wij gebruiken in de onderbouwgroepen schrijfletters. Deze letters zijn de doorgaande lijn door onze school. Een voorbeeld van onze schrijfletters kunt u bij de leidsters verkrijgen. Dit geldt ook voor de cijfers.

Montessori antropologie
Een gevleugelde uitspraak van Maria Montessori (1870-1952) is ‘vrijheid in gebondenheid’. De montessorimethode is een combinatie van vrijheid en discipline. Het houdt in dat de kinderen een aanbod krijgen aan taken en materiaal (op de basisschool bijv. rekenwerk, taalwerk, kosmisch werk). Een aantal van deze taken moeten alle kinderen doen, het hoort bij doelen die landelijk behaald moeten worden. Een aantal taken is een keuze die het kind maakt vanuit persoonlijke belangstelling. Wij gaan ervan uit dat een kind nieuwsgierig is en vanuit zichzelf gemotiveerd is om te leren. In welk onderwerp de leergierigheid aanwezig is, verschilt per kind en verandert gedurende de ontwikkeling. Dit houdt in dat een kind kortere of langere tijd ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen.
Er wordt in de klas niet met zijn allen geluisterd naar de leidster die vertelt, maar de kinderen werken alleen of in een groepje aan activiteiten onder toezicht van de leidster. Er zijn dan ook nauwelijks boeken die de hele klas tegelijkertijd gebruikt en de kinderen hebben ieder een eigen niveau en tempo in de verschillende vakken.
Bij de gegeven vrijheid horen bepaalde afspraken, bijvoorbeeld hoe je met het materiaal omgaat. Als een kind niet goed (genoeg) met die vrijheid omgaat wordt hij bijgestuurd en gestimuleerd door de leidster. De taak van de leidster is voornamelijk inwijdend (het geven van lesjes) en evaluerend (heeft het kind de stof begrepen). Dit heeft een positief effect op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Discipline groeit dan van binnenuit in plaats van (of naast) buitenaf. Als het noodzakelijk is, zal de leidster ingrijpen.
Een bekende uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen" en dat vat eigenlijk de kern van de methode ook goed samen. Men helpt het kind de goede keuzes op een verantwoordelijke manier te maken.
Als ouder kunt u daarin ook bijdragen. Het past bij de montessoriopvoeding als de kinderen zelf hun jas ophangen en tassen, eten en drinken opruimen. Met andere woorden, laat het kind verantwoordelijk zijn voor wat het aankan.

 

Snel naar