Informatie Montessori middenbouw

Regels in de klas en op school

 • De deur gaat om 8.15 uur open. Wij verwachten de kinderen uiterlijk om 8.25 uur binnen zodat zij om 8.30 uur allemaal aan het werk zijn en de leidsters kunnen beginnen met lesjes geven en rondes lopen. Te laat komen wordt geregistreerd en bij veelvuldige registratie zult u voor een gesprek worden uitgenodigd.
 • U neemt afscheid van uw kind op het schoolplein. Uw kind loopt daarna zelfstandig naar de klas.
 • De kinderen worden ’s middags om 14.45 uur naar buiten gebracht en op woensdag om 12.00 uur. Wilt u er dan ook zijn? De leidsters hebben nog veel taken te volbrengen als de kinderen naar huis zijn.
 • We hebben liever niet dat uw kind een mobiele telefoon meeneemt naar school. Als het toch noodzakelijk is, dan wordt deze gedurende de dag door de leidster bewaard. Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • Sieraden kunnen gemakkelijk zoekraken; de school is daarvoor niet aansprakelijk. Houd rekening met het dragen van sieraden op de dagen dat uw kind gymt.
 • Kinderen mogen géén speelgoed meenemen naar school, alleen op de afgesproken dagen. Ook dan dragen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • In de middenbouw dragen de kinderen geen buitenschoenen. De kinderen dragen gymschoenen, sloffen, slippers of zgn. crocs. Door deze maatregel blijft de klas schoner en ook de kleedjes en werkjes blijven netter.
 • De kinderen hebben een lege etui nodig. Deze wordt gevuld door de leidster. Andere spullen gaan weer mee terug naar huis.
 • Wij vinden het fijn om goed contact met de ouders te hebben. Dus mocht u vragen of problemen hebben; bespreek deze met ons. U kunt met ons een afspraak maken.

Eten en drinken

 • Er zijn twee eetmomenten op een dag. In de ochtend eten de kinderen een tussendoortje en drinken zij daar wat bij. Tussen de middag eten wij de lunch en ook daar wordt iets bij gedronken. In verband met overvolle vuilnisbakken gaan lege pakjes weer mee naar huis.
 • Wilt u pakjes, koekjes, bekers en bakjes voorzien van de naam van uw kind?
 • Frisdrank met prik niet toegestaan op school.
 • Er is voldoende tijd om te eten en te drinken.

Gym

 • Gymkleding bestaat uit een broek en T-shirt of een gympakje (geen rokjes) en schoenen om kwetsuren te voorkomen.
 • Opfrissen na de gymles is verplicht.  Dit kan door te gaan douchen, hiervoor heeft uw kind een handdoek nodig. Of met een washandje de oksels etc. schoon te maken.
 • Geef uw kind géén zeep en/of shampoo mee.
 • In de middenbouw is deodorant nog niet nodig. Mocht dit vanwege medische redenen toch gewenst zijn dan graag een roller en in overleg met de leerkracht.

Verjaardagen

 • Overleg van tevoren met de leidster op welke dag de verjaardag van uw kind gevierd kan worden. Dat voorkomt teleurstelling.
 • De kinderen gaan kort de klassen rond. Er zijn per dag ongeveer 15 leidsters op school.
 • Een kleine (liefst gezonde) traktatie is genoeg.

 

Verlof en afmelden

 • Wilt u uw kind telefonisch afmelden (079-3431733) tussen 8.00 uur en 8.30 uur of via Parro voor 8.30 uur.
 • Buitengewoon verlof dient u apart aan te vragen. U kunt hiervoor een formulier halen bij de directie.
 • Heeft uw kind een afspraak bij een instantie, huisarts of tandarts dat kunt u dit in Parro melden.

Groepsgegevens

 • Middenbouw A:
  Aantal leerlingen: 26
  Leidsters: Tessa Jongkamp (t.jongkamp@opoz.nl) en Astrid Otter (a.otter@opoz.nl)
 • Middenbouw B
  Aantal leerlingen: 26
  Leidsters: Lisette Coster (l.coster@opoz.nl)en Winnie Soerink (w.soerink@opoz.nl)
 • Middenbouw C
  Aantal leerlingen: 25
  Leidsters: Yvanka Vancrayelynghe (y.vancrayelynghe@opoz.nl) en Renske Janssen (r.janssen@opoz.nl)

Montessori antropologie
Een gevleugelde uitspraak van Maria Montessori (1870-1952) is ‘vrijheid in gebondenheid’. De montessorimethode is een combinatie van vrijheid en discipline. Het houdt in dat de kinderen een aanbod krijgen aan taken en materiaal (op de basisschool bijv. rekenwerk, taalwerk, kosmisch werk). Een aantal van deze taken moeten alle kinderen doen, het hoort bij doelen die landelijk behaald moeten worden. Een aantal taken is een keuze die het kind maakt vanuit persoonlijke belangstelling. Wij gaan ervan uit dat een kind nieuwsgierig is en vanuit zichzelf gemotiveerd is om te leren. In welk onderwerp de leergierigheid aanwezig is, verschilt per kind en verandert gedurende de ontwikkeling. Dit houdt in dat een kind kortere of langere tijd ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen.
Er wordt in de klas niet altijd met zijn allen geluisterd naar de leidster die vertelt, maar de kinderen werken alleen of in een groepje aan activiteiten onder toezicht van de leidster. Er zijn dan ook nauwelijks boeken die de hele klas tegelijkertijd gebruikt en de kinderen hebben ieder een eigen niveau en tempo in de verschillende vakken.
Bij de gegeven vrijheid horen bepaalde afspraken, bijvoorbeeld hoe je met het materiaal omgaat. Als een kind niet goed (genoeg) met die vrijheid omgaat wordt hij bijgestuurd en gestimuleerd door de leidster. De taak van de leidster is voornamelijk inwijdend (het geven van lesjes) en evaluerend (heeft het kind de stof begrepen). Dit heeft een positief effect op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Discipline groeit dan van binnenuit in plaats van (of naast) buitenaf. Als het noodzakelijk is, zal de leidster ingrijpen.
Een bekende uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen" en dat vat eigenlijk de kern van de methode ook goed samen. Men helpt het kind de goede keuzes op een verantwoordelijke manier te maken.
Als ouder kunt u daarin ook bijdragen. Het past bij de montessoriopvoeding als de kinderen zelf hun jas ophangen en tassen, eten en drinken opruimen. Met andere woorden, laat het kind verantwoordelijk zijn voor wat het aankan.

 

Snel naar