Informatie Montessori bovenbouw 2022-2023      

We hebben voor u een aantal algemene zaken op een rijtje gezet. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Zaken die in algemene zin in de klas en op school spelen, worden ook met de kinderen in de klas besproken. Op deze manier weet iedereen hetzelfde en dat is fijn.

 

Bovenbouw

 

MaterialenAlle materialen die nodig zijn, krijgen de kinderen van school, met uitzondering van een etui en een agenda. Extra gummen, pennen en notitieboekjes zijn niet nodig en zijn niet wenselijk.
De kinderen wordt geleerd het huiswerk en andere activiteiten in hun agenda te noteren. 

Huiswerk
 
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee, onder andere topografie, het oefenen van de tafels en het voorbereiden van de boekbespreking.  

 

 

Boekbespreking

In de bovenbouw houden de kinderen een boekbespreking. De planning van de boekbesprekingen is verdeeld over het hele schooljaar. De boekbespreking wordt thuis voorbereid. De kinderen krijgen een brief mee naar huis waarop alle informatie staat. Op deze brief staat ook de datum van de boekbespreking. Het boek moet vooraf goedgekeurd worden door de leidster.

Regels in de klas en op school
De kinderen horen op tijd op school te komen. De deur gaat om 8.15 uur open. Om 8.30 uur moet iedereen aan het werk zijn. Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter een keer te laat is. Wij vragen altijd naar een reden. Mocht het zijn dat het te laat komen frequent voorkomt, dan gaan wij met u en uw kind in gesprek om te zorgen dat het in de toekomst beter gaat.

Heeft uw zoon/dochter een afspraak bij een arts, dan vernemen wij dat graag door middel van een briefje dat u aan uw zoon/dochter meegeeft of een tijdig mailtje.
In de klas is een doos aanwezig waar gedurende de dag mobiele telefoons en sleutels in worden bewaard. Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Sieraden kunnen gemakkelijk zoekraken; de school is daarvoor niet aansprakelijk. Houd rekening met het dragen van sieraden op de dagen dat uw kind gymt.
Wij vinden het fijn om goed contact met de ouders te hebben. Dus mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, dan maken wij graag een afspraak met u.

Eten en drinken
Elke dag, met uitzondering van woensdag, zijn er twee eetmomenten. In de ochtend eten de kinderen een tussendoortje en drinken zij daar wat bij. Tussen de middag wordt de lunch genuttigd en ook daar wordt iets bij gedronken. In verband met overvolle vuilnisbakken gaan lege pakjes weer mee naar huis.

Gym
De kinderen gymmen in een T-shirt en een gymbroekje. Het dragen van gymschoenen raden wij sterk aan om kwetsuren te voorkomen. Na de gymles is er gelegenheid om te douchen. De kinderen moeten zich sowieso opfrissen met water na zo’n inspannende les. Het gebruik van roldeodorant is toegestaan.

Verlof en afmelden
Als u uw kind wilt ziekmelden, dan kan dat telefonisch of door een mail te sturen naar absentie.trinoom@opoz.nl. ook kunt u uw kind afmelden via Parro. We willen dat graag voor 8.30 uur weten.
Buitengewoon verlof dient u aan te vragen middels een formulier. Dit is in de gang bij de directiekamer te vinden. Na het indienen van de aanvraag beslist de directie of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Montessori antropologie
Een gevleugelde uitspraak van Maria Montessori (1870-1952) is ‘vrijheid in gebondenheid’. De montessorimethode is een combinatie van vrijheid en discipline. Het houdt in dat de kinderen een aanbod krijgen aan taken en materiaal (op de basisschool bijv. rekenwerk, taalwerk, kosmisch werk). Een aantal van deze taken moeten alle kinderen doen, het hoort bij doelen die landelijk behaald moeten worden. Een aantal taken is een keuze die het kind maakt vanuit persoonlijke belangstelling. Wij gaan ervan uit dat een kind nieuwsgierig is en vanuit zichzelf gemotiveerd is om te leren. In welk onderwerp de leergierigheid aanwezig is, verschilt per kind en verandert gedurende de ontwikkeling. Dit houdt in dat een kind kortere of langere tijd ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen.

Er wordt in de klas meestal met zijn allen geluisterd naar de leidster die een les geeft. De kinderen werken alleen of in een groepje aan activiteiten onder toezicht van de leidster. Er zijn dan ook nauwelijks boeken die de hele klas tegelijkertijd gebruikt. De kinderen hebben ieder een eigen niveau en tempo in de verschillende vakken.

 

Bij de gegeven vrijheid horen bepaalde afspraken, bijvoorbeeld hoe je met het materiaal omgaat. Als een kind niet goed (genoeg) met die vrijheid omgaat, wordt het bijgestuurd en gestimuleerd door de leidster verantwoordelijk te zijn voor de gegeven vrijheid. De taak van de leidster is voornamelijk inwijdend (het geven van lesjes) en evaluerend (heeft het kind de stof begrepen). Dit heeft een positief effect op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Discipline groeit dan van binnenuit in plaats van (of naast) buitenaf. Als het noodzakelijk is, zal de leidster ingrijpen.

Een bekende uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen" en dat vat eigenlijk de kern van de methode goed samen. Men helpt het kind de goede keuzes op een verantwoordelijke manier te maken.

U als Montessori-ouder

Als ouder kunt u daarin ook bijdragen. Het past bij de montessoriopvoeding als de kinderen zelf hun jas ophangen, tas ophangen en contact heeft met de leidster bij het binnengaan. Met andere woorden, laat het kind verantwoordelijk zijn voor wat het al aankan.

Snel naar