Informatie Montessori bovenbouw 

Materialen
Alle materialen die nodig zijn, krijgen de kinderen van school, met uitzondering van een etui en een agenda. Extra gummen, pennen en notitieboekjes zijn niet nodig en zijn niet wenselijk.  
De kinderen wordt geleerd het huiswerk en andere activiteiten in hun agenda te noteren. 

Huiswerk 
De kinderen zullen ongeveer één keer in de maand topografie huiswerk mee naar huis krijgen. De kinderen krijgen een kaart mee met daarop landen, steden en wateren. Tijdens het oefenen thuis is het van belang dat het kind leert waar een land, stad of water ligt en oefent het op de spelling. Er volgt een toets in de klas. Tijdens de beoordeling van de toets nemen we de spelling van de topografische namen niet mee in de beoordeling, maar is het wel wenselijk dat de kinderen de landen, steden en wateren goed kunnen schrijven.
Thuis lezen raden wij aan. Laat uw kind lezen in boeken van zijn/haar voorkeur. Dat stimuleert de leesmotivatie.
Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar er nog huiswerk voor een andere vakken bij komt.

Regels in de klas en op school

  • De kinderen horen op tijd op school te komen. De deur gaat om 8.15 uur open. Om 8.30 uur moet iedereen aan het werk zijn. Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter een keer te laat is. Wij vragen altijd naar een reden. Mocht het zijn dat het te laat komen frequent voorkomt, dan gaan wij met u en uw kind in gesprek om te zorgen dat het in de toekomst beter gaat.
  • Heeft uw zoon/dochter een afspraak bij een arts, dan vernemen wij dat graag door middel van een briefje dat u aan uw zoon/dochter meegeeft of door een afmelding in Parro.
  • In de bovenbouw verwachten wij van de kinderen dat zij zelfstandig de school binnen komen en hun zaken regelen.
  • Er zijn kinderen in de bovenbouw die een mobiele telefoon hebben.
  • In de klas is een doos aanwezig waar gedurende de dag mobiele telefoons en sleutels in worden bewaard. Gebruik van een telefoon onder schooltijd is niet toegestaan. U kunt altijd de school bereiken op 079-3431733. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor kwijtgeraakte/ beschadigingen op telefoons.
  • Sieraden kunnen gemakkelijk zoekraken; de school is daarvoor niet aansprakelijk. Houd rekening met het dragen van sieraden op de dagen dat uw kind gymt.
  • Wij vinden het fijn om goed contact met de ouders te hebben. Dus mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, dan maken wij graag een afspraak met u.

Schoenen
In de groepen dragen de kinderen geen buitenschoenen. De kinderen dragen gymschoenen, sloffen of lopen op hun sokken. Door deze maatregel blijft de klas schoner en ook de kleedjes en werkjes blijven netter.

Eten en drinken
Elke dag, met uitzondering van woensdag, zijn er twee eetmomenten. In de ochtend eten de kinderen een tussendoortje en drinken zij daar wat bij. Tussen de middag wordt de lunch genuttigd en ook daar wordt iets bij gedronken. In verband met overvolle vuilnisbakken gaan lege pakjes weer mee naar huis.
Een gezond tussendoortje vinden we wenselijk. Koeken met veel suiker, chocoladerepen en frisdrank zijn niet toegestaan.

Gym
De kinderen gymmen in een T-shirt en een gymbroekje. Het dragen van gymschoenen raden wij sterk aan om kwetsuren te voorkomen. Na de gymles is er gelegenheid om te douchen of de kinderen frissen zich na de gymles op. Het gebruik van roldeodorant is toegestaan. Als uw zoon/dochter niet mee mag doen met de gymles, dan willen wij dat graag van u vernemen.

Verjaardagen
Om teleurstelling te voorkomen is het handig als uw kind van tevoren met de leidster overlegt of de datum van het vieren van de verjaardag schikt. Meestal is het geen probleem, maar soms staan echter activiteiten gepland. De kinderen gaan kort de klassen rond. Er zijn ongeveer 20 leidsters op school. Een kleine (liefst gezonde) traktatie is voldoende.

Verlof en afmelden
Als u uw kind wilt ziekmelden, dan kan dat telefonisch of door een absentie te melden via Parro. Ook een bezoek aan de dokter of tandarts kan u via Parro melden.
Buitengewoon verlof dient u aan te vragen middels een formulier. Dit is in de gang bij de directiekamer te vinden. Na het indienen van de aanvraag beslist de directie of de aanvraag gehonoreerd wordt.
Mocht u een andere vraag hebben dan kunt u de leerkracht na schooltijd aanspreken. Er is niet altijd tijd om na schooltijd met elkaar in gesprek te gaan. U kunt uw vraag altijd mailen naar ons. De mailadressen van de leidsters van de bovenbouw zijn:

  • BOBO A: Susanne Reniers s.reniers@opoz.nl en Kenza Simia k.simia@opoz.nl (vrijdag)
  • BOBO B: Nicole van Boles n.vanboles@opoz.nl en Kenza Simia k.simia@opoz.nl (maandag)
  • BOBO C: Esmée de Vries e.devries@opoz.nl en Kenza Simia k.simia@opoz.nl (donderdag)

Montessori antropologie
Een gevleugelde uitspraak van Maria Montessori (1870-1952) is ‘vrijheid in gebondenheid’. De montessorimethode is een combinatie van vrijheid en discipline. Het houdt in dat de kinderen een aanbod krijgen aan taken en materiaal (op de basisschool bijv. rekenwerk, taalwerk, kosmisch werk). Een aantal van deze taken moeten alle kinderen doen, het hoort bij doelen die landelijk behaald moeten worden. Een aantal taken is een keuze die het kind maakt vanuit persoonlijke belangstelling. Wij gaan ervan uit dat een kind nieuwsgierig is en vanuit zichzelf gemotiveerd is om te leren. In welk onderwerp de leergierigheid aanwezig is, verschilt per kind en verandert gedurende de ontwikkeling. Dit houdt in dat een kind kortere of langere tijd ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen.
Er wordt in de klas meestal met zijn allen geluisterd naar de leidster die een les geeft. De kinderen werken alleen of in een groepje aan activiteiten onder toezicht van de leidster. Er zijn dan ook nauwelijks boeken die de hele klas tegelijkertijd gebruikt. De kinderen hebben ieder een eigen niveau en tempo in de verschillende vakken.
Bij de gegeven vrijheid horen bepaalde afspraken, bijvoorbeeld hoe je met het materiaal omgaat. Als een kind niet goed (genoeg) met die vrijheid omgaat, wordt het bijgestuurd en gestimuleerd door de leidster verantwoordelijk te zijn voor de gegeven vrijheid. De taak van de leidster is voornamelijk inwijdend (het geven van lesjes) en evaluerend (heeft het kind de stof begrepen). Dit heeft een positief effect op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Discipline groeit dan van binnenuit in plaats van (of naast) buitenaf. Als het noodzakelijk is, zal de leidster ingrijpen.
Een bekende uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen" en dat vat eigenlijk de kern van de methode goed samen. Men helpt het kind de goede keuzes op een verantwoordelijke manier te maken.

U als Montessori-ouder
Als ouder kunt u daarin ook bijdragen. Het past bij de montessoriopvoeding als de kinderen zelf hun jas ophangen, tas ophangen en contact heeft met de leidster bij het binnengaan. Met andere woorden, laat het kind verantwoordelijk zijn voor wat het al aankan.

Snel naar