Voorlichting VO-scholen

Door de coronamaatregelen zijn veel voorlichtingsactiviteiten op de VO-scholen fysiek niet meer mogelijk. De gezamenlijke besturen hebben besloten een update te maken van de activiteiten. Deze update vindt u in dit document. Het verzoek is aan u dit document met de ouders en leerlingen van groep 8 te delen zodat zij zich digitaal goed kunnen laten voorlichten door de Zoetermeerse VO-scholen.

Overzicht aangepaste werving Zoetermeerse VO scholen

Snel naar